Czech language for foreigners
Foreigners that come to the Czech Republic mostly because of the job duty need to learn the base of the language to be able to use it in a common and either in occupational conversation. We focus on the ability to understand, to have sufficient vocabulary and to be able to interact immediately. We offer the lessons holt by experienced lecturers for the foreigners that are beginners and either advanced.

What we can offer

• lessons held by an experienced lecturer

• individually prepared lessons

• focus on an immediate ability to speak Czech

• either long lasting or short, intense teaching

Čeština pro cizince
Cizinci přijíždějící do České republiky většinou za pracovními povinnostmi se potřebují rychle a kvalitně naučit používat cizí jazyk v běžné i pracovní komunikaci. Důraz je kladen na porozumění, širokou slovní zásobu a schopnost okamžité interakce. Cizincům, kteří potřebující k práci a pobytu v České republice znalost českého jazyka, nabízíme výuku vedenou zkušenými lektory s praxí při výuce začátečníků i pokročilých.

Co můžeme nabídnout

• výuku českého jazyka zkušenými lektory

• individuálně přizpůsobené lekce

• důraz na rychlé získání komunikačních dovedností

• dlouhodobou i intenzivní krátkodobou výuku dle individuálních potřeb