Maturita

Jedná se o přípravu na všechny části státní maturitní zkoušky, tedy didaktický test (poslechy i gramatika), konverzaci a okruhy (témata) dle jednotlivých škol.