Výukové metody

Vyučuji přímou metodou na základě vybraných učebnic (nejčastěji Headway), které doplňuji konverzačními okruhy a slovní zásobou. Snažím se o praktické využití jazyka, např.: pro práci, dovolenou, práci v zahraničí, studium na SŠ a VŠ.

Výukové materiály

K výuce využívám nejen učebnice, ale i audio a video nahrávky a další materiály (doplňovací cvičení, křížovky,...). Především využívám učebnice Headway v úrovni Elementary a Pre-intermediate, gramatiku R. Murphy – English Grammar in Use v úrovni Elemantary a Intermediate. Výběr učebnice záleží na studentovi, jsem schopna vyučovat i podle jiných materiálů (učebnice SŠ a VŠ).