Individuální výuka

Individuální kurzy angličtiny jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty, kteří chtějí své jazykové schopnosti dále prohlubovat. Velkou výhodou individuálních lekcí je možnost přesně se zaměřit na určitou oblast, ve které student pociťuje rezervy, např. konverzace, gramatika, obchodní angličtina, rozšíření slovní zásoby...