Cambridgeské zkoušky
Cambridgeské zkoušky patří mezi nejuznávanější zkoušky ve světě a jsou určené studentům anglického jazyka, kteří si jejich úspěšným složením chtějí zvýšit kvalifikaci ve škole, ale především v zaměstnání.
Příprava ke zkouškám výrazně pomůže všem studentům zvládnout i ty oblasti jazyka, ve kterých jsou slabší. Zahrnuje všechny jazykové dovednosti - poslech, ústní projev, psaní, gramatiku a čtení. Studenti jsou vedeni k používání "živého" jazyka, tedy jazyka, který budou v denodenní praxi používat. Zkoušky jsou určitě výbornou motivací pro všechny studenty! Mají pět úrovní:

KET (Key English Test)
Zkouška je určena začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Je vhodná především pro děti od 11 do 14 let .
Obsah zkoušky: 1. Čtení a psaní (1 hodina a 10 min.); 2. Poslech (cca 30 min.); 3. Mluvení (cca 8 - 10 min.)
PET (Preliminary English Test))
Zkouška je určena středně pokročilým studentům. Je vhodná pro děti, ale i dospělé. Po zvládnutí zkoušky by měl student být schopný se vyrovnat s běžnými situacemi a komunikovat s rodilými mluvčími i cizinci.
Obsah zkoušky: 1. Čtení a psaní (1 hodina a 30 min.); 2. Poslech (cca 40 min.); 3. Mluvení (10 - 12 min.)
FCE (First Certificate in English)
Nejrozšířenější ze všech zkoušek. Je určena pro pokročilejší studenty. Je vhodným dokladem vaší znalosti angličtiny pro zaměstnavatele. Úspěšné složení zkoušky je uznávanou kvalifikací v mnoha pracovních sférách. Uznávaná je v práci v obchodní sféře i cestovním ruchu.
Obsah zkoušky: 1. Čtení (1 hodina); 2. Psaní (1 hodina a 20 min.); 3. Použití angličtiny (45 min.); 4. Poslech (cca 40 min.); 5. Mluvení (cca 14 min.)
CAE (Certificate in Advanced English)
Zkouška je určena pro pokročilé studenty. Úspěšné složení dokládá dosažení plnohodnotného zvládnutí jazyka. Je uznávána většinou britských univerzit jako doklad způsobilosti pro studium v anglickém jazyce.
Obsah zkoušky: 1. Čtení (1 hodina a 15 min.); 2. Psaní (1 hodina a 30 min.); 3. Použití angličtiny (1 hodina); 4. Poslech (cca 40 min.); 5. Mluvení (15 min.)
CPE (Certificate of Proficiency in English)
Zkouška předpokládá vysokou úroveň znalostí jazyka. Je široce uznávána v pracovní sféře a téměř všemi britskými univerzitami.
Obsah zkoušky: 1. Čtení (1 hodina a 30 min.); 2. Psaní (2 hodiny); 3. Použití angličtiny (1 hodina a 30 min.); 4. Poslech (cca 40 min.); 5. Mluvení (cca 19 min.)